เบอร์มงคล เคล็อลับการเปลี่ยนเบอร์ใหม่

เบอร์มงคล

เบอร์มงคล ได้มาใหม่จะเปลี่ยนอย่างไรให้เป็นมงคล

การเปลี่ยนเบอร์มงคลในสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะใครๆก็ต้องการเปลี่ยนกัน  ในหลากหลายเหตุผล บางก็ว่าเพื่อต้องการเบอร์มงคลเพื่อเสริมดวงเฮงๆด้านโชคลาภ(หวย) บางก็เพื่อเสริมเบอร์มงคลในด้านความรักความเมตตา บางก็เพื่อต้องการเบอร์มงคลเพื่อเสริมค้าขาย บางก็เบอร์มงคลเพื่อเสริมอำนาจ วาสนา บารมี หรือ ต้องการเบอร์มงคลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆก็ตาม ควรจะต้องรู้วิธีการเปลี่ยนเบอร์มงคลที่ถูกต้องด้วย เพื่อให้เบอร์มงคลนั้นๆมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในด้านการเสริมดวงมงคล

ดังนั้นผมจะบอกวิธีเปลี่ยน เบอร์มงคล ให้ถูกวิธีกันนะครับ

ต้องลงทะเบียนซิมการ์ด หลังจากได้เบอร์มงคลที่ท่านเลือกซื้อมาแล้ว ไม่ว่าจะเลือกซื้อมาเอง หรือ ให้ผู้รู้(อาจารย์ทั้งหลาย)เลือกเบอร์มงคลมาให้ก็ตาม ท่านต้องนำเบอร์นั้นไปลงทะเบียนซิมการ์ดที่ศูนย์บริการ หรือ ในบางกรณีที่ เบอร์ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ท่านก็ควรรีบนำไปเปลี่ยนชื่อผู้เป็นเจ้าของเบอร์ที่ศูนย์บริการ เพราะความสำคัญของการลงทะเบียนชื่อในเบอร์มงคลเพราะ ผู้เป็นเจ้าของชื่อเบอร์มงคลนั้นๆ  ก็หมายความได้ว่า “เจ้าของชื่อเบอร์มงคลนั้นเป็นเจ้าของดวงชะตา” ในเบอร์นั้น ถ้าเบอร์ที่ใช้เป็นเบอร์มงคลเจ้าของชื่อในเบอร์นั้นจะได้รับผลจากเบอร์นั้น 10% ของพลังของตัวเลข ส่วนผู้ที่ใช้เบอร์มงคลนั้นจะได้รับผลของตัวเลข 90% ดั้งนั้นการลงทะเบียนในเบอร์มงคลก็เพื่อให้ผู้ใช้เบอร์มงคลได้รับผลจากพลังของตัวเลขอย่างเต็มที่
ต้องยกเลิกเบอร์เก่าที่ไม่เป็นมงคล หลังจากที่ท่านได้เบอร์มงคลใหม่และลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อเป็นเจ้าของดวงชะตากันเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จำเป็นต่อไปคือการยกเลิกเบอร์เก่าซึ่งไม่เป็นมงคล เพราะการที่ใช้เบอร์มงคลคู่กับเบอร์ที่ไม่เป็นมงคล  จะทำให้เบอร์มงคลที่ซื้อมาไม่สามารถแสดงพลังของตัวเลขได้เต็มที่  หรือ เรียกว่าเบอร์เก่ามาขัดดวงชะตานั้นเองครับ ดั้งนั้นการที่ท่านซื้อเบอร์มงคลมาใช้โดยไม่ทิ้งเบอร์เก่าที่ไม่เป็นมงคลจะทำให้ไม่เห็นผลของเบอร์ใหม่หรือถ้ามีผลก็จะน้อยครับไม่แสดงผลดีของตัวเลขได้เท่าที่ควร
การใช้เบอร์ที่เป็นมงคลร่วมกับเบอร์เก่าที่เป็นมงคล หลายๆท่านซึ่งมีเบอร์เก่าที่เป็นมงคลอยู่แล้วแต่ก็อยากได้เบอร์ใหม่ซึ่งเป็นเบอร์มงคลใช้เพิ่ม อันนี้สามารถทำได้เลยโดยเบอร์มงคลที่ใช้ร่วมกับเบอร์มงคลจะไม่ทำให้ขัดดวงชะตาต่อกัน  แต่กลับเป็นเรื่องดีที่เบอร์มงคลทั้ง2เบอร์จะได้ช่วยส่งเสริมกันในด้านผลของตัวเลขที่อีกเบอร์ไม่มี  เช่นเบอร์แรกเสริมเรื่องความรักแต่ได้เบอร์ใหม่มาเสริมด้านการเงิน  ก็จะทำให้ใช้เบอร์มงคลที่เสริมดวงได้ทั้ง2ด้านครับ
หลังจากยกเลิกเบอร์เก่าแล้วควรตัดกรรรม หลังจากยกเลิกเบอร์เก่าเรียบร้อยแล้วควรทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร เพราะเบอร์เก่าที่ไม่เป็นมงคลจะมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ควรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วกล่าวคำตัดเวรตัดกรรมต่อกันและกัน กรวดน้ำให้ถือเป็นอันว่าเสร็จสิ้นการเปลี่ยนเบอร์ให้เป็น เบอร์มงคลอย่างสมบรูณ์ครับ
***หมายเหตุ*** เรื่องเบอร์มงคลเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล  ทำเพื่อความสบายใจนะครับแล้วแต่ตามสะดวกและความพร้อมองแต่ละท่าน

 

มีเบอร์มงคล ถูกหลักเลขศาสตร์ให้เลือกมากกว่า 100 เบอร์ ทุกค่าย
เบอร์มงคล บ้านซิม5559 ลูกค้าให้ความไว้ใจมากที่สุด
ฟรี!!แก้ไขดวงชะตาและเสริมดวงชะตากับเบอร์เสริมมงคลชีวิต

รับสินค้าเอง หรือส่ง EMS ได้

www.bansim5559.com