BIM100

BIM100

ศูนย์จำหน่าย Bim100 สนับสนุนโดย AsianLife ในเครือ APCO
บริการให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาทางด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภูมิสมดุล และความงาม

BIM100 เกิดจากความต้องการนำผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง มีความสุข ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สมดุล ไร้ซึ่งโรคภัย ถ้านำเสนอแต่ผลงานวิจัยอย่างเดียวก็ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ จึงได้มีการเชิญผู้ที่ผ่านความเจ็บป่วย ทรมาน ป่วยไข้ ต่างๆ มาเล่าเรื่องราวที่ตนเองประสบมา เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ต่างๆเข้าใจง่ายและถูกต้อง

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ BIM100
www.bim100buddy.com

 

bim100, ศูนย์จำหน่าย bim100